หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล แม่ระมาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภค - บริโภค เป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแม่ระมาด แบ่งเป็นศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 10
  ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีวัด 3 แห่ง คือ
 
วัดดอนมูล
 
วัดศรีบุญเรือง
 
วัดดอนแก้ว
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยทั่วไปมีสภาพอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีที่ 25 - 40 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนประมาณ 40 มิลลิเมตร/ปี มากที่สุดช่วงเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม เฉลี่ย 322.8 มิลลิเมตร/เดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน ธันวาคม และมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน
ภูมิประเทศ
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อยของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีจำนวนประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่างๆ และบริเวณชุมชนต่างๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเทศบาล จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,655 ครัวเรือน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทำบุญตักบาตรและงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ ทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 20 เมษายนของทุกปี มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้ำ
ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน

งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทำบุญ
สืบชะตา สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้แก่
ประชาชน
 
งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
โดยการทำบุญเลี้ยงพระบริเวณริมแม่น้ำในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
 
ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญ
หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทำบุญของวัด และให้ประชาชน ได้ยืมใช้ในการจัดงานต่างๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10 ของทางภาคเหนือ
 
ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทำกันในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
  เตียงคนไข้จำนวน 70 เตียง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
    จำนวน 1 แห่ง

คลินิคเอกชน จำนวน 1 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

แพทย์ จำนวน 6 คน

ทันตแพทย์ จำนวน 4 คน

สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน
จำนวน 14 คน

พยาบาล จำนวน 55 คน

เภสัชกร จำนวน 3 คน
การศึกษาในชุมชน
 
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอแม่ระมาด
สังกัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการอื่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10