หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
สภาพทั่วไป
 
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด
    จำนวน 1 แห่ง

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

รถน้ำของ อปพร. จำนวน 1 คัน

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 30 เครื่อง
การคมนาคม
 
 
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลแม่ระมาด สามารถเดินทางได้ทางเดียวคือทางบก รถโดยสาร (แม่ระมาด - แม่สอด) เวลา 06.00 - 16.00 น. วันละ 21 เที่ยว (ครึ่งชั่วโมงรถออก 1 คัน)
 
แหล่งน้ำ
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดมีแหล่งน้ำธรรมชาติ
คือ ลำห้วยแม่ระมาด และลำห้วยขะเนจื้อ ประชาชนในเขต
เทศบาลใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและ การบริโภค - อุปโภค
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด รับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อย
ของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% ส่วนไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีจำนวน
ประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสาย
ต่างๆ และบริเวณชุมชนต่างๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งเทศบาล จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
1,655 ครัวเรือน
 
 
การสื่อสารในชุมชน
 
 

การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีจำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์ มีจำนวนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 หมายเลข

เครื่องกระจายข่าวสารเทศบาล ชนิดใช้สาย สามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 ของพื้นที่

ข่าววิทยุสื่อสาร เทศบาลตำบลแม่ระมาด ความถี่ 162.550 เมกะเฮริตซ์

เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 50 แห่ง

สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
    จำนวน 7 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ

ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
 
ประปาในชุมชน
 
 
ประชาชนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนประมาณ 1,500 ราย ซึ่งยังมีประชาชนอีกบางส่วน
ยังไม่มีการใช้น้ำประปาจากส่วนภูมิภาค แหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้ำประปาได้ใช้แหล่งน้ำจากลำห้วยขะเนจื้อ
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วัดดอนแก้ว เป็นวัดที่มี
พระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อน ที่งดงามหาดูได้ยาก
เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน 1 ใน 3 ของโลกที่ได้รับความนิยม
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-581-119
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10