หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 


นางนงคราญ สุริเมือง
ประธานสภาเทศบาล
 


นางสว่างจิต ประเสริฐหล้า
รองประธานสภาเทศบาล


นางศรีวรรณ สมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
 


นายบัญญพนต์ สุริเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายแสงเดือน ดอยแก้วขาว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายศรายุทธ บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางทองสี วงศ์ไชย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายวุฒิพงษ์ เขียวใจงาม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางขจร ศรีวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางภาวนา เหล็กเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119