หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย (การเต้นลีลาศ)  
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย (การเต้นลีลาศ) โดย เลขาฝน ก้อนแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล นักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก ประธานโทน นายอง ประธานชุมชนศรีบุญเรือง ได้มาบรรยายเทคนิควิธีการเต้นลีลาศ พร้อมทั้งฝึกสอนการเต้นลีลาศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.15 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 268 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย