หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าพร้อมเคน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

( สำเนา )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าพร้อมเคน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าพร้อมเคน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ช่างเชษฐ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒อารีรัตน์ กาญจนคงคา
(นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
สำเนาถูกต้อง

ธนากร ทวีคูณ
(นายธนากร ทวีคูณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
โดย นายธนากร ทวีคูณ นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 15.23 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-581-119
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10