หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

( สำเนา )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องสูบน้ำ(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญอิเลคโทรนิคส์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๙๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕อังกูร แก้วจันทร์เพชร
(นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด


สำเนาถูกต้อง

จีรวรรณ เนื่องวัง
(นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 11.52 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10