หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ บริเวณสรงน้ำพระภายในวัดดอนแก้ว และจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพรณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ บริเวณสรงน้ำพระภายในวัดดอนแก้ว และจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพรณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้มีโครงการ จ้างจัดตกแต่งสถานที่ บริเวณสรงน้ำพระภายในวัดดอนแก้ว และจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพรณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชลวัฒน์ ยะปายต๋า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕อังกูร แก้วจันทร์เพชร
(นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด


สำเนาถูกต้อง

อารีรัตน์ กาญจนคงคา
(นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา)
หัวหน้าสำนักปลัด
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
โดย นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา หัวหน้าสำนักปลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2565 เวลา 10.22 น. โดย คุณ มาโนช ฝั้นสาย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10