หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2   
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาดเมืองน่าอยู่ สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ผู้นำมีศักยภาพ
สร้างรากฐานชาติประชาธิปไตย
ยกระดับบริการสาธารณะ เมืองธรรมะพระพุทธรูปหินอ่อน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10