หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
  สภาพสังคมในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท ซึ่งจากประชาชนที่อาศัยอยู่นอกจากจะเป็นชาวแม่ระมาดดั้งเดิมแล้ว ยังมีผู้ที่ย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ชาวเขาเผ่า ต่าง ๆ รวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่โดยไม่ถูกกฎหมาย ทำให้ยากแก่การปกครอง และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 
สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีดังต่อไปนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
สังกัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการอื่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
 
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 แห่ง
 
เตียงคนไข้ จำนวน 70 เตียง
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
 
คลินิคเอกชน จำนวน 1 แห่ง
  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
 
แพทย์ จำนวน 6 คน
 
ทันตแพทย์ จำนวน 4 คน
 
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 คน
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 14 คน
 
พยาบาล จำนวน 55 คน
 
เภสัชกร จำนวน 3 คน
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 แห่ง

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

รถน้ำของ อปพร. จำนวน 1 คัน

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 30 เครื่อง
การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด แบ่งเป็นศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 10 ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีวัด 3 แห่ง คือ
 
วัดดอนมูล
วัดศรีบุญเรือง
วัดดอนแก้ว
 
 
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทำบุญตักบาตรและงานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ ทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 20 เมษายนของทุกปี มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน
 
งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้แก่ประชาชน
 
งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค โดยการทำบุญเลี้ยงพระบริเวณริมแม่น้ำในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
 
ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญ หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทำบุญของวัด และให้ประชาชน ได้ยืมใช้ในการจัดงานต่าง ๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10 ของทางภาคเหนือ
 
ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทำกันในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119