หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายภุชพงศ์ สรรวิชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางอมลรัตน์ มีเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวยุราณี นามกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายธนากร ทวีคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10