หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภุชพงศ์ สรรวิชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางอมลรัตน์ มีเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณัฏฐ์ ต๊ะวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวยุราณี นามกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายธนากร ทวีคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง