หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวจีรวรรณ เนื่องวัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวจันทร์เพ็ญ อ๊ะนา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางลัดติการณ์ ดวงสุภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


ตีรณา วัฒนธินนภัค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายมาโนช ฝั้นสาย
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ


นางสาวอาริยา เอี่ยมเล
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นายวีระพันธิ์ สิทธิรัตนะ
นิติกร
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119