หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าย่อยของอำเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีจำนวนประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ และบริเวณชุมชนต่างๆ โดยเทศบาลจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเทศบาล จำนวนครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้ 1,655 ครัวเรือน
ประชาชนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจำนวนประมาณ 1,500 ราย ซึ่งยังมี ประชาชนอีกบางส่วนยังไม่มีการใช้น้ำประปาจากส่วนภูมิภาค แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาได้ใช้แหล่งน้ำจากลำห้วยขะเนจื้อ
 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
  (ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง, ปั๊มหลอด 2 แห่ง)

ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 50 แห่ง

สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
    จำนวน 7 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ

ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
 
การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีจำนวน 1 แห่ง
 
โทรศัพท์ มีจำนวนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 หมายเลข
 
เครื่องกระจายข่าวสารเทศบาล ชนิดใช้สาย สามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 ของพื้นที่
 
ข่าววิทยุสื่อสาร เทศบาลตำบลแม่ระมาด ความถี่ 162.550 เมกะเฮริตซ์
 
เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
 
 
 
ปริมาณขยะ 6 ตัน/วัน
 
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยมี 2 คัน (แยกตามประเภท)
    - ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.
    - ชนิดอัดท้าย ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.
 
ชนิดอัดท้าย ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.
 
กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ
 
ที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 3 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปุ้ม – สันเก้ากอม ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
 
สภาพการเป็นเจ้าของที่ดิน สำหรับกำจัดขยะมูลฝอยเป็นที่สาธารณะ ที่ดินสำรอง ที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119