ท่านต้องการให้ ทต.แม่ระมาด พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
11.11%
การคมนาคม ( 2 )
22.22%
ประปา ( 1 )
11.11%
ไฟฟ้า ( 4 )
44.44%
ระบบอินเตอร์เน็ต(wifi city) ( 1 )
11.11%