Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารเทศบาลตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานทางการเงินการคลัง
ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กาดโฮ้งต้า@แม่ระมาด
Responsive image
กาดโฮ้งต้าเป็นตลาดนัดชุมชนในอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก เปิดทำการทุกวันพุธ เวลา 15.00-20.00 น.  ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ส่งเสริมอาชีพและการค้าขายของคนในชุมชน  สินค้าในตลาดก็มีราคาไม่สูงมากนัก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่วนมากก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ที่นำพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนมาขาย เนื่องจากในอำเภอประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกับข้าวพื้นเมือง ขนมไทยและของใช้จิปาถะอื่นๆอีกด้วย
คงสงสัยกันใช่มั้ยคะ ว่ากาดโฮ้งต้าแปลว่าอะไร ? คำว่า กาด ในภาษาเหนือแปลว่าตลาด คำว่า โฮ้ง (อ่านว่า โห้ง) ในภาษาเหนือแปลได้ประมาณว่า ลุ่ม คำว่าต้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ท่าน้ำ ซึ่งรวมแล้วจะแปลได้ว่า ตลาดริมแม่น้ำ นั่นเองค่ะ ซึ่งเหตุผลที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่า ตลาดตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ และอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอีกด้วยบรรยากาศเหมาะกับการนั่งชิวได้อารมณ์ชนบทริมน้ำมากๆเลย
         
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565