หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล แม่ระมาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาดเมืองน่าอยู่ สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ผู้นำมีศักยภาพ
สร้างรากฐานชาติประชาธิปไตย ยกระดับบริการสาธารณะ
เมืองธรรมะพระพุทธรูปหินอ่อน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ระมาด
นายอังกูร แก้วจันทร์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 
 
 
พันธกิจ
     
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
 
พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน และเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ และปลอดมลพิษ
 
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 
พัฒนาการเมือง และการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ และอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา

ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ

การพัฒนาการใช้ที่ดินในเขตเมือง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ประกอบอาชีพ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10