หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบล
แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
......................................................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ของดีจังหวัดตาก
1
2
 
 
 
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน  201 0 25 มิ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  196 0 25 มิ.ย. 2562
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  848 0 25 มิ.ย. 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  216 0 20 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด  167 0 19 มิ.ย. 2562
ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด  959 0 1 ก.ค. 2558
  (1)  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-581-119