หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-3-ส่วน  39 0 25 มิ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  38 0 25 มิ.ย. 2562
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  38 0 25 มิ.ย. 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  41 0 20 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่ระมาด  61 0 19 มิ.ย. 2562
ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด  744 0 1 ก.ค. 2558
  (1)