หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล แม่ระมาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด
Maeramat Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด เดิมมีฐานะ
เป็นสุขาภิบาล เรียกว่าสุขาภิบาลแม่ระมาด โดยมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาภิบาล
แม่ระมาด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 43 - 44
เล่ม 74 ตอนที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500 และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ระมาดจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
  พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลแม่ระมาด เป็นเทศบาลตำบลหนึ่ง ในหกตำบลของอำเภอแม่ระมาด เป็นศูนย์รวมของความเจริญ จึงทำให้มีอาคารบ้านเรือนและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่การปกครองจำนวน 1.9 ตารางกิโลเมตร
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
เป็นตรารูปวงกลม ตรงกลางวงกลมมีรูปพระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก สีพื้นหลังสีเขียว, ขาว ขอบบนมีอักษร "เทศบาลตำบลแม่ระมาด" ขอบล่างมีอักษร "จังหวัดตาก" ระหว่างอักษร เทศบาลตำบลแม่ระมาด กับ จังหวัดตาก มีพานรัฐธรรมนูญ
  ความหมายของตราสัญลักษณ์
 
พระพุทธรูปหินอ่อน หมายถึง พระพุทธรูปที่ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาด เคารพนับถือ และเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอแม่ระมาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 โดยประดิษฐานอยู่ ณ วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดีของประชาชน
 
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของประชาชน
 
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ระมาด โดยมีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 509 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.9 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
     
เทศบาลตำบลแม่ระมาดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
4,093 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,071 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60

หญิง  จำนวน 2,022 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,758 ครัวเรือน
ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 2,154 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่ระมาด
ทิศตะวันตก จดกับ ลำห้วยแม่ระมาดและลำห้วยนกแล
 
อบต.แม่ระมาด
ลำห้วยแม่ระมาด
และลำห้วยนกแล
ม.6 ชุมชนสันเก้ากอม
ม.6 ชุมชนดอนแก้ว
ม.3 ชุมชนบ้านโฮ้ง
ม.4 ชุมชนศรีบุญเรือง
ม.2 ชุมชนนกแล
ม.3 ชุมชนดอนมูล
อบต.แม่ระมาด
อบต.แม่ระมาด
 
 
เขตการปกครอง
 
เทศบาลตำบลแม่ระมาดประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน (จำนวน 6 ชุมชน) ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 2 บ้านนกแลบางส่วน (ชุมชนนกแล)
หมู่ที่ 3 บ้านไหล่ท่าบางส่วน (ชุมชนดอนมูล)
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาดบางส่วน (ชุมชนศรีบุญเรือง)
หมู่ที่ 5 บ้านโฮ่งทั้งหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านโฮ้ง)
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปุ้ม - สันเก้ากอมบางส่วน (ชุมชนดอนแก้ว,ชุมชนสันเก้ากอม)
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-399-3395
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10